Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Educație fără abandon școlar

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, în cadrul Programului „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, având ca Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Home1
Educația permanentă
Să dăm o șansă la educație tuturor
Home1
Home2
EDUCAȚIE PERMANENTĂ
Educație fără abandon școlar
Home2
previous arrow
next arrow

Valoare proiect

Valoarea totală eligibilă este 9.294.152,32 lei, din care finanțare nerambursabilă din FSE și bugetul național 9.108.269,17 lei și co-finanțare 185.883,15 lei.

Parteneri

Proiectul se implementează de către Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra (lider de parteneriat) în parteneriat cu Școala Gimnazială Timboești (partener 1) și cu Școala Gimnazială Vulturu (partener 2).

Scopul proiectului

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților pentru 940 copii/elevi/cursanți din mediul rural defavorizat (din care 40% rromă) în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație, inclusiv prin dezvoltarea capacității profesionale pentru minim 260 personal didactic/ managerial/auxiliar.

Sari la conținut