Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

iunie 2018

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, în calitate de Beneficiar Școala Gimnazială Tîmboești (Partener 1) și Școala Gimnazială Vulturu (Partener 2) Anunță Conferința de lansare a proiectului "EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR" Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/74/6/18/106876 Componenta 1:

Sari la conținut