Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Conferința de lansare a proiectului

  /  Noutati   /  Conferința de lansare a proiectului

Conferința de lansare a proiectului

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, în calitate de Beneficiar
Școala Gimnazială Tîmboești (Partener 1) și
Școala Gimnazială Vulturu (Partener 2)

Anunță Conferința de lansare a proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/74/6/18/106876
Componenta 1: Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”
Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe
Obiectivul general al proiectului este:
Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților pentru 940 copii/elevi/cursanți din mediul rural defavorizat (din care 40% romă) în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație, inclusiv prin dezvoltarea capacității profesionale pentru minim 260 personal didactic/ managerial/auxiliar.
Proiectul are o durata de 36 de luni (25.04.2018-24.04.2021)
Valoarea totală a proiectului: 9.294.152,32 lei.
Asistență financiară nerambursabilă: 9.108.269,17 lei
Contribuție solicitant: 185.883,15 lei
Conferința de lansare va avea loc în perioada 9-10 iulie 2018, la Pensiunea Casa Tisaru, sat Lepșa, comuna Tulnici, județul Vrancea.

Echipa de proiect:
Manager de proiect: PINTEA MARIUS tel. 0731168659
Coordonator activități partener 1: GAVRILESCU ANA tel. 0720396342
Coordonator activități partener 2: BALOSIN MIHAELA tel. 0732224403

Adrese:
Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, comuna Vidra, Vrancea, România
Tel/fax: 0237673018
E-mail: vidraproiect@gmail.com
Site: www.efasvidra.ro

Școala Gimnazială Tîmboești, comuna Tîmboești, Vrancea, România
Tel/fax: 0237256213

Școala Gimnazială Vulturu, comuna Vulturu, Vrancea, România
Tel/fax: 0237240174

Sari la conținut