Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț selecție experți

  /  Noutati   /  Anunț selecție experți

Anunț selecție experți

Școala Gimnazială Tîmboiești, jud. Vrancea, anunță organizarea unei selecții de experți în vederea asigurării implementării proiectului POCU/74/6/18/106876 cu titlul „Educație fără abandon școlar”, cod. MySmis 106876. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați fișierul atașat.

Anunt selectie experți

Sari la conținut