Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

octombrie 2019

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, beneficiar în proiect, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Educație fără abandon școlar” POCU/74/6/18/106876, a unui post de experț educație SDS, în cadrul subactivitaților A.5.1, A5.4 pentru perioada noiembrie 2019 – august 2020.

Școala Gimnazială Timboesti solicita oferte de servicii de catering-furnizare pachet hrana pentru scoli aferente proiectului ,,EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimata de 4,65 lei fara TVA/portie pentru un numar aproximativ de 130 portii/ zi timp de 17 zile pe luna aferent anului scolar 2019-2020 (9 luni). Mentionam ca dorim masa rece/calda de

Sari la conținut