Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț solicitare ofertă servicii catering

Anunț solicitare ofertă servicii catering

Școala Gimnazială Timboesti solicita oferte de servicii de catering-furnizare pachet hrana pentru scoli aferente proiectului ,,EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimata de 4,65 lei fara TVA/portie pentru un numar aproximativ de 130 portii/ zi timp de 17 zile pe luna aferent anului scolar 2019-2020 (9 luni).

Mentionam ca dorim masa rece/calda de tip sandwich.

Criteriul de atribuire este “Pretul cel mai scazut”.

Ofertele vor fi depuse in termen de maxim 10 zile la sediul Scolii Gimnaziale Timboesti din Sat Timboesti, Com. Timboesti, jud. Vrancea.

Sari la conținut