Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț selecție experți

  /  Noutati   /  Anunț selecție experți

Anunț selecție experți

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, beneficiar în proiect, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Educație fără abandon școlar” POCU/74/6/18/106876, a unui post de experț educație SDS, în cadrul subactivitaților A.5.1, A5.4 pentru perioada noiembrie 2019 – august 2020. Dosarele se depun la sediul școlii începând cu 23.10.2019 până pe 01.11.2019 ora 10.

Sari la conținut