Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț selecție responsabil financiar

Anunț selecție responsabil financiar

Școala Gimnazială Vulturu, partenerul 2 în proiect, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Educație fără abandon școlar” POCU/74/6/18/106876, a unui post de responsabil financiar pentru perioada februarie 2020 – aprilie 2021. Dosarele se depun la sediul școlii până la 21.01.2020, ora 12.

Pentru mai multe informații accesați următorul link: Detalii concurs responsabil financiar.

Sari la conținut