Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

aprilie 2020

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare resurse de învățare pentru preșcolari, elevi din învățământul primar și elevi din învățământul gimnazial, în cadrul proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 61,30 lei

Sari la conținut