Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț solicitare oferte

  /  Noutati   /  Anunț solicitare oferte

Anunț solicitare oferte

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare resurse de învățare pentru preșcolari, elevi din învățământul primar și elevi din învățământul gimnazial, în cadrul proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 61,30 lei cu TVA/pachet rechizite pentru un număr de aproximativ 275 pachete necesare în anul școlar 2019-2020, 2020-2021.
Ofertele vor fi depuse în termen de maxim 10 zile lucrătoare pe emailul Școlii Gimnaziale “Valeriu D. Cotea” Vidra, jud. Vrancea (vidraproiect@gmail.com).

Sari la conținut