Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

iunie 2020

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială "Valeriu D. Cotea" Vidra anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor interesați de încheierea unui Acord de parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul POCU 2014-2020,

Sari la conținut