Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț selecție parteneri

  /  Noutati   /  Anunț selecție parteneri

Anunț selecție parteneri

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor interesați de încheierea unui Acord de parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 6, prioritatea de investiții – 10.i.

Dosarele de participare vor fi depuse la Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra sau pe email la adresa vidraproiect@gmail.com. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 19.06.2020, ora 24.00.

Pentru detalii vă rugăm să studiați materialele anexate.

 

Anunț selecție parteneri

Procedură

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

 

Sari la conținut