Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț solicitare oferte

  /  Noutati   /  Anunț solicitare oferte

Anunț solicitare oferte

Școala Gimnazială Vulturu solicită oferte de servicii de catering-furnizare pachet hrană pentru școli aferente proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 5,4907 lei fără TVA/porție pentru un număr de aproximativ 84 porții/ zi, timp de 17 zile pe lună, aferent anului școlar 2020-2021.

Menționăm că dorim masă caldă.

Criteriul de atribuire este „Prețul cel mai scăzut”.

Ofertele vor fi depuse în termen de maxim 5 zile la sediul Școlii Gimnaziale Vulturu din Sat Vulturu, Com. Vulturu, Jud. Vrancea.

Sari la conținut