Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Anunț concurs responsabil financiar

  /  Noutati   /  Anunț concurs responsabil financiar

Anunț concurs responsabil financiar

Școala Gimnazială Vidra, în calitate de beneficiar, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Educație fără abandon școlar” POCU/74/6/18/106876, a unui post de responsabil financiar în cadrul subactivității A.0.2 pentru perioada mai 2021 – 09.07.2021.

Pentru mai multe informații accesați următorul link: Detalii concurs responsabil financiar.

Sari la conținut