Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Author: efasadmin

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare pachet mobilier pentru modernizarea și dotarea laboratorului de informatică, precum și pentru activitățile proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 16.450,00 lei. Pachetul de mobilier va

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială "Valeriu D. Cotea" Vidra anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor interesați de încheierea unui Acord de parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul POCU 2014-2020,

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare resurse de învățare pentru preșcolari, elevi din învățământul primar și elevi din învățământul gimnazial, în cadrul proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 61,30 lei

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, beneficiar în proiect, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Educație fără abandon școlar” POCU/74/6/18/106876, a unui post de experț educație SDS, în cadrul subactivitaților A.5.1, A5.4 pentru perioada noiembrie 2019 – august 2020.

Școala Gimnazială "Valeriu D. Cotea", Vidra, jud. Vrancea, anunță organizarea unei selecții de experți în vederea asigurării implementării proiectului POCU/74/6/18/106876 cu titlul „Educație fără abandon școlar”, cod. MySmis 106876. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați fișierul atașat.   Anunt selectie