Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Blog

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VIDRA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE, ÎN COMUNA VIDRA, JUDEȚUL

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare pachet mobilier pentru modernizarea și dotarea laboratorului de informatică, precum și pentru activitățile proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 16.450,00 lei. Pachetul de mobilier

Sari la conținut