Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Noutati

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VIDRA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE, ÎN COMUNA VIDRA, JUDEȚUL VRANCEA”/

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare pachet mobilier pentru modernizarea și dotarea laboratorului de informatică, precum și pentru activitățile proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 16.450,00 lei. Pachetul de mobilier va

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială "Valeriu D. Cotea" Vidra anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor interesați de încheierea unui Acord de parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul POCU 2014-2020,

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare resurse de învățare pentru preșcolari, elevi din învățământul primar și elevi din învățământul gimnazial, în cadrul proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR”, Cod MySMIS+: 106876, pentru suma estimată de 61,30 lei

Sari la conținut