Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Noutăți

  /  Noutăți

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte de servicii de catering pentru școli, aferente proiectului „EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON

Școala Gimnazială Vulturu solicită oferte de servicii de catering-furnizare pachet hrană pentru școli aferente proiectului "EDUCAȚIE FĂRĂ ABANDON ȘCOLAR",

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare pachet mobilier pentru modernizarea și dotarea laboratorului de informatică,

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială "Valeriu D. Cotea" Vidra anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor interesați de

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra solicită oferte pentru Furnizare resurse de învățare pentru preșcolari, elevi din învățământul primar

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, beneficiar în proiect, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Educație fără abandon

Sari la conținut