Proiectul este co-finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Image Alt

Noutăți

  /  Noutăți

Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra, beneficiar în proiect, anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „Educație fără abandon

Școala Gimnazială "Valeriu D. Cotea", Vidra, jud. Vrancea, anunță organizarea unei selecții de experți în vederea asigurării implementării proiectului

Școala Gimnazială Tîmboiești, jud. Vrancea, anunță organizarea unei selecții de experți în vederea asigurării implementării proiectului POCU/74/6/18/106876 cu titlul